Waterschap heeft handen vol aan hoog water: 'Overlast helaas niet overal te voorkomen'

Waterschap heeft handen vol aan hoog water: 'Overlast helaas niet overal te voorkomen'

De flinke regenval van de afgelopen weken zorgt voor veel overstromingen in de regio. Dat ziet ook Waterschap Aa en Maas: “Ondanks de kerstdagen zijn we keihard aan het werk om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Het watersysteem zit echter zo vol, dat dat helaas niet overal lukt”.

Het waterschap constateert dat sloten en beken in haar werkgebied helemaal vol staan. De bodem is helemaal verzadigd en kan daardoor geen water meer opnemen. Er is volgens Aa en Maas geen acuut veiligheidsrisico en het waterschap kan niet meer doen dan ze nu al doet; namelijk het afvoeren van water waar dat nog wel kan of het ergens heen sturen waar het zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

Maatregelen

“We houden onze pompen en gemalen nauwlettend in de gaten. Krooshekken en duikers worden extra gecontroleerd. We voeren extra af via de Zuid-Willemsvaart. Dat doen we in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.” Het waterschap neemt bij de dijken de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Dat houdt in dat afsluiters dichtgezet worden en dijkdoorgangen extra worden gecontroleerd op graverij.

Daarnaast zijn er enkele noodmaatregelen getroffen om meer water af te voeren. Zo is het waterbergingsgebied Ham-Havelte bij Veghel sinds Tweede Kerstdag ingezet om de kern van die plaats te beschermen tegen natte voeten. De waterberging Starkriet in het Aa-dal bij Someren en Helmond is al sinds vrijdag actief. Het waterschap heeft nog meer waterbergingen die kunnen worden ingezet als dat noodzakelijk is: “Gezien de aanhoudende neerslagverwachtingen houden we deze troefkaarten zolang mogelijk achter de hand.”

Wie kun je bellen?

Vanaf vrijdag wordt er weer veel regen verwacht. De brandweer roept op om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar, waarbij je jezelf niet in veiligheid kan brengen. Als er risico is op kortsluiting of brand en als de putdeksels los op de weg liggen, kan de brandweer in actie komen. Als er geen sprake is van spoed, is deze te bereiken via 0900-0904.