“Voormalig raadzaal Heusden prima geschikt als Creatief Centrum”

“Voormalig raadzaal Heusden prima geschikt als Creatief Centrum”

Volgens de werkgroep voor het Creatief Centrum in de vesting Heusden is van mening dat de raadzaal van het voormalige stadhuis kan onmiddellijke voor het Creatief Centrum Heusden (CCH) worden gebruikt. Deze ruimte staat leeg. En van trouwen is geen of nauwelijks sprake meer.
De gemeente Heusden wil op korte termijn de huidige accommodatie, gevestigd in de voormalige Mavoschool, sluiten voor woningbouw. De werkgroep heeft dringend aan het College gevraagd om sluiting uit te stellen. Dit om het CCH in de gelegenheid te stellen om te zoeken naar alternatieven.