Twee varkenshouderijen mogen uitbreiden rondom Laar/Nieuw Laar in Berlicum: ‘het is zo complex’

Het is volgens raadsleden een complex onderwerp: het gebied Laar/Nieuw Laar in Berlicum werd door een inspreker tijdens de raadscommissie donderdagavond zelfs een “hoofdpijndossier” genoemd. Het beëindigen van zes bedrijven, het uitbreiden van twee bedrijven en de realisatie van 27 woningen.

Vier omwonenden meldden zich bij de raadscommissie donderdagavond over het bestemmingsplan Laar/Nieuw Laar. Ze waren allemaal te spreken over een groot gedeelte van het plan. Zo zijn ze blij met het beëindigen van zes bedrijven, en dat daarvoor in de plaats woningen worden gerealiseerd.

Ze schrokken wel van het besluit van het college om de twee bedrijven die blijven in het gebied de ruimte te geven om uit te breiden. Het gaat om twee varkensbedrijven waarbij het aantal varkens zou stijgen.

Geuroverlast

Dit plan werd in eerste instantie opgesteld vanwege de geuroverlast die werd ervaren door omwonenden rond de agrarische bedrijven. De sluiting zes bedrijven zou juist zorgen voor een stuk minder overlast. De omwonenden vrezen dat de uitbreiding van de twee overgebleven bedrijven juist opnieuw voor meer overlast zal zorgen.

Gebiedsvisie

De gemeente heeft toen de gebiedsvisie van Laar/Nieuw Laar in 2017 werd vastgesteld, afspraken gemaakt met de bedrijven in het gebied. Daar hoorde dus ook de mogelijkheid om uit te breiden bij. Daarnaast hebben omwonenden juist baat bij een uitbreiding. Het zou namelijk helpen om maatregelen te nemen en om overlast te beperken.

21 december neemt de gemeenteraad een beslissing over het bestemmingsplan.