Plannen voor meestromende nevengeul in uiterwaard bij Bokhoven

Om de kwaliteit van het water in de Maas te verbeteren heeft Rijkswaterstaat plannen voor het aanleggen van een meestromende nevengeul bij Bokhoven.

Nevengeulen zijn wateren die parallel aan de hoofdgeul door de uiterwaard stromen. Aan het begin en het einde staan ze in verbinding met de rivier. In het geval van Bokhoven gaat het om een nevengeul van anderhalve kilometer met een breedte tussen de twaalf en dertig meter. De bedoeling is de geul aan beide kanten met de Maas te verbinden waardoor deze permanent gaat meestromen met de rivier.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een nevengeul die varieert in diepte, wat de biodiversiteit ten goede komt. “Door de breedte en diepte van de geul te variëren, ontstaan er verschillende stroomsnelheden. Zodoende ontstaat een aantrekkelijke omgeving voor diverse flora en fauna die van stromend water houden.” Ook voor ijsvogeltjes en oeverzwaluwen wordt de locatie dan interessanter volgens Rijkswaterstaat.

Op een deel van het traject wil Rijkswaterstaat bomen planten om te zorgen voor schaduw. “Schaduw remt de opwarming van het water af, wat vooral in droge zomers van belang is voor de ecologische waterkwaliteit.” Verder wordt er rivierhout, bomen onder water, aangebracht wat onder andere allerlei waterdieren ten goede moet komen.

De plannen voor een nevengeul maken onderdeel uit van ecologisch herstelprogramma waarbij Rijkswaterstaat sinds 2009 werkt aan het natuurvriendelijker maken van onder andere uiterwaarden. Het plan voor een nevengeul ligt nog tot 8 juni ter inzage en tot die tijd kan de brede omgeving over de plannen meedenken door bijvoorbeeld te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..