Nog geen oplossing voor verkeerssituatie Oude Vlijmenseweg Den Bosch

Er is nog geen oplossing bereikt voor de gevaarlijke verkeerssituatie rond de Oude Vlijmenseweg. De gemeente Den Bosch is bezig met een integraal plan dat onder andere de Oude Vlijmenseweg meeneemt, maar is niet van plan om op de korte termijn iets te veranderen aan de verkeerssituatie.

Tijdens een commissievergadering leek de oppositie, onder leiding van De Bossche Groenen, af te stevenen op een concrete oplossing voor het probleem. Volgens Will Houben (DBG) zou het probleem makkelijk kunnen worden opgelost, door simpelweg de weg af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer. De Lidl zou daarbij nog wel kunnen worden bevoorraad.


Coalitiepartijen wierpen tegen dat het omleiden van vrachtverkeer op andere plekken weer problemen veroorzaakt. Het CDA pleitte, net als de VVD en D66, voor een integrale aanpak waarbij de ontsluiting van bedrijventerrein De Rietvelden in zijn geheel moet worden bekeken.