Lichte stijging waterschapsbelasting, maar ook flinke investeringen door Aa en Maas

Lichte stijging waterschapsbelasting, maar ook flinke investeringen door Aa en Maas

Het waterschap Aa en Maas heeft de begroting voor 2024 vastgesteld. Daarin staat dat de belastingtarieven licht zullen stijgen, maar ook dat er flink geïnvesteerd wordt in schoon water en minder wateroverlast.

“We zetten ons maximaal in om inwoners van Oost-Brabant te beschermen tegen overstromingen uit de Maas, overlast door piekbuien en gevolgen van droogte”, schrijft het waterschap. Ook wordt er geïnvesteerd in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Waar de totale kosten dit jaar 142 miljoen euro waren, begroot het waterschap deze voor 2024 op 157 miljoen euro. Daarnaast wordt nog eens 169 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die nodig zijn voor het waterschap om haar werk goed te blijven doen en om te werken aan uitdagingen zoals de dijkversterking.

'Beperkte kostenstijging'

Het waterschap stelt dat de rekening voor al deze investeringen slechts beperkt terechtkomt bij de inwoners, dankzij duurzame investeringen en een deel van de gespaarde reserves. Het gaat hierbij volgens dijkgraaf Mario Jacobs onder andere om zonneweides, productie en verkoop van biogas en innovatieve zuiveringsmethoden op de rioolwaterzuiveringen. “Investeren in duurzaamheid loont, daardoor hebben we de kostenstijging zo laag mogelijk kunnen houden.”

Volgens een rekenvoorbeeld van het waterschap gaan de waterschapslasten voor een gezin in een gemiddelde woning in het werkgebied, met een WOZ-waarde van €385.775, omhoog van 330 naar 353 euro. Een alleenstaande huurder betaalde bij Aa en Maas dit jaar 121 euro en zal komend jaar €129 euro betalen.