Gierzwaluwen wandeling in Drunen

De gierzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een trekvogel die maar drie maanden in het jaar in Nederland verblijft, om te broeden. Die broedperiode is ook de enige tijd in het jaar die de vogel aan de grond (op het nest) doorbrengt. De rest van de tijd vliegt hij, al etend en rustend.
Na een vlucht van zo'n 9.000 kilometer vanaf zuidelijk Afrika zijn ze ook dit jaar weer rond Koningsdag in Nederland aangekomen. De soort ziet zeer scherp en heeft een goed navigatie vermogen en weet zo de lange tocht uit Afrika te overleven en steeds weer op dezelfde locatie aan te komen. Ze vangen vliegend insecten, ze drinken vliegend, ze slapen vliegend, ze paren vliegend. Alleen om hun nest te maken en hun broed te verzorgen zijn ze even uit de lucht. Na zo'n 100 dagen in Nederland vertrekken de gierzwaluwen weer richting het zuiden. Mét hun jonkies, die direct vanuit het nest meevliegen. Deze jonkies blijven twee tot drie jaar in de lucht. Tot ze eitjes leggen en mogen gaan zitten om te broeden. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert een gierzwaluwen-wandeling in Drunen: op vrijdagavond 19 mei neemt gids Fons van Dijk als u wilt, mee op een zoektocht naar gierzwaluwen. Start van de wandeling is om 19.30 uur;
de wandeling duurt ongeveer twee uur en is gratis. U kunt zich aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na aanmelding ontvangt u de verzamellocatie.


Gierzwaluwen laten zich in de zomer volop zien en horen, maar hun nest blijft voor bijna iedereen verborgen. Voor nestgelegenheid zijn ze compleet afhankelijk van de mens. En dat wordt steeds meer een probleem. Oude gebouwen worden gerenoveerd, waarbij nestplaatsen vaak verdwijnen. In nieuwe gebouwen zit vaak geen nestgelegenheid meer.
Aan het begin van de avond gaan we op zoeken naar gierzwaluwen en hun nestplaatsen in Drunen. 
In het project 'Dorpsnatuur in Heusden' richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Heusden.