Gemeente verkoop en Provincie koop grond voor GOL

Gemeente verkoop en Provincie koop grond voor GOL

Voor de aanleg van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is grond nodig in Vlijmen. Om dit mogelijk te maken, is het voorstel van het college aan de raad om een stuk grond van de gemeente aan een particulier te verkopen.

Dit betekent dat de gemeente voor € 60.000 aan de Engelenseweg 6.000 m2 grond gaat verkopen aan de eigenaar van de 2 percelen aan de Voorste Zeedijk/Engelenseweg. Hierna gaat de provincie voor €85.000 de percelen van 5535 m2 aan de Voorste Zeedijk/Engelenseweg kopen. Deze 2 percelen worden nu gebruikt als paardenweide.

De genoemde gronden zijn nodig voor de uitvoering van de GOL, meer specifiek de aanleg van de
nieuwe ontsluiting Vlijmen Oost.