Gemeente Sint-Michielsgestel tekent samen met corporaties afspraken over volkshuisvesting

Wethouder Sam Goossens ondertekende maandag namens de gemeente Sint-Michielsgestel, samen met Woonmeij, Woonstichting JOOST en BrabantWonen de prestatieafspraken voor 2024. In de prestatieafspraken staat beschreven welke werkzaamheden de betrokken partijen zullen uitvoeren en hoe ze bijdragen aan de volkshuisvestelijke doelen van 2023-2028 in Sint-Michielsgestel.

In de afspraken staat onder andere beschreven hoe ze de sociale woningbouw willen aanpakken, de doorstroming van senioren, het realiseren van goedkope woningen voor jongeren, de aanpak van huisvesting van urgente woningzoekenden en het opzetten van kleinschalige begeleid wonen.

Daarnaast gaan de gemeente en de corporaties doelgroepenonderzoeken uitvoeren om de behoefte aan ondersteuning bij energiearmoede onder huurders en bewoners in kaart te brengen. Wethouder Volkshuisvesting Sam Goossens is erg blij met de inzet op duurzaamheid. "Ook ben ik erg trots dat we ons gaan inzetten dat regelingen voor bijvoorbeeld verduurzaming en klimaatadaptatie, waar tot nu toe voornamelijk(particulieren) huizenbezitters gebruik van maken, nu ook bij huurders terechtkomen.”

Hoge ambities
Volgens Goossens zijn duidelijke afspraken met woningcorporaties heel belangrijk om hoge ambities te bereiken. ''Zoals we al heel goed hebben samengewerkt bij de totstandkoming van het programma is het nu essentieel dat de gemeente en de corporaties goed samenwerken in de uitvoering ervan. En daar heb ik alle vertrouwen in."

Directeur-bestuurder van Woonstichting JOOST Marieke Vossen vindt de samenwerking een goede zaak. "Namens Woonmeij en BrabantWonen kan ik zeggen dat we samen met de gemeente staan voor de opgave in Sint-Michelsgestel. Dat vergt van ons allen een proactieve houding en anders denken."