Dashboard voor dataplatform ArbeidsmarktInZicht

Op initiatief van Midpoint Brabant is voor het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht een dashboard ontwikkeling dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Net als in heel ons land tonen de cijfers een jaarlijkse licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017. Brabant doet het beter dan doorsnee in Nederland. De high tech regio Zuidoost-Brabant is landelijk top. De regio's West-, Noordoost- en Midden-Brabant scoren qua arbeidsproductiviteit echter onder het Nederlandse gemiddeld. De veruit sterkste stijging in Brabant zit in de sector van machines en apparaten. De arbeidsmarktspanning bij technische vacatures is de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn meer vacatures dan WW'ers met een uitkering van minder  dan zes maanden.