Amerikaanse vogelkers verliest strijd om bos Loonse en Drunense Duinen

De Amerikaanse vogelkers lijkt in 2023 de strijd om het bos van de Loonse en Drunense Duinen te verliezen. Al twintig jaar wordt deze ongewenste boomsoort wekelijks bestreden door ongeveer 140 vrijwilligers van Natuurmonumenten. En dat werpt nu zijn vruchten af, want het ziet er naar uit dat in 2023 de laatste Amerikaanse vogelkers met zaad zal worden geveld. En dat is goed nieuws voor de natuur en alle soorten waarmee het bos zich in de toekomst veel gevarieerder kan gaan ontwikkelen.

De Amerikaanse vogelkers laat geen ruimte aan andere soorten
De Amerikaanse vogelkers is niet bepaald een nieuwkomer, want deze Noord-Amerikaanse soort werd al ongeveer 100 jaar geleden in de Loonse en Drunense Duinen aangeplant.

Bosbouwers zagen voor de arme naaldbossen wel heil in deze bladverliezende loofboom ter verbetering van de bosbodem. Door ze in rijen aan te planten aan de rand van dennenopstanden, waren het ook goede brandvertragers. Daarnaast had je in het bosgebied van de duinen honderden particuliere recreatiepercelen waar de snelgroeiende Amerikaanse vogelkers als erfafscheiding een geliefde soort was. Al in de jaren vijftig werd de keerzijde merkbaar. Het bleek een soort met een zeer dominant karakter, die letterlijk geen ruimte en licht laat aan andere bosplanten en bomen en zo de plaats inneemt van soorten die hier oorspronkelijk voorkomen. Ook de ree├źn grazen, vanwege de giftige bladeren van deze exoot, liever aan lijsterbes, vuilboom, berk en eik, wat hem dus nog een extra voordeel geeft. De bestrijding werd al in de vorige eeuw opgepakt, maar het bleek vechten tegen de bierkaai.