Aawerwets Haorendams Koekslaon

Aawerwets Haorendams Koekslaon

De koekcommissie van organisatie Haorendam is al weer druk aan de gang met de voorbereiding. Iedere week de koek even testen op de juiste versheid en hardheid, checken dat de temperatuur precies goed is.

Dit allemaal om er voor te zorgen dat er zondagmiddag met carnaval een perfecte koekslaoncompetitie plaats kan vinden.

ledereen is van harte welkom jongen oud en alles er tussen in. Ze hebben er sinds enkele jaren een paar vrijwilligers bij, die zich mede in willen zetten voor het voortbestaan van de

aloude traditie van het Haorendamse koekslaon. lets wat niet verloren mag gaan natuurlijk. Ze willen er weer een gezellige en strijdbare middag van maken. De start is om 15.00 uur in de Steeg.