Aanpak overgewicht volwassenen van JBZ de basis voor heel het land

Aanpak overgewicht volwassenen van JBZ de basis voor heel het land

Hoe zorg je ervoor dat je overgewicht en obesitas aanpakt? Daar is inmiddels een landelijke aanpak voor ontwikkeld, met daarin een belangrijke rol voor het leefstijlloket van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

De gemeente Den Bosch startte in 2019 al met het ontwikkelen van een aanpak voor volwassen met overgewicht, met onder meer het JBZ en GGD Hart voor Brabant. Zo werd er met een bredere kijk naar overgewicht en gezondheid gekeken, want dat blijkt nodig om obesitas aan te pakken. Die ervaringen zijn nu door Het Partnerschap Overgewicht Nederland omgevormd naar een aanpak die door alle gemeenten in het land kunnen worden gebruikt. De werkwijze is gebaseerd op aandacht voor zorg en ondersteuning op maat. Dat moet aansluiten bij iemand persoonlijke wensen en behoeften, want zo werkt de aanpak beter.

Centrale zorgcoördinator

Daarbij is het leefstijlloket van het JBZ de belangrijkste ingang voor begeleiding bij overgewicht en obesitas. Via een uitgebreid gesprek brengt een centrale zorgcoördinator de medische voorgeschiedenis, mogelijke oorzaken voor overgewicht en persoonlijke omstandigheden in kaart om zich te krijgen op de onderliggende factoren. Daarna wordt een persoonlijk plan opgesteld om een gezonde leefstijl te creëren.

Nu wordt het landelijke model in Den Bosch verder ontwikkeld naar een gezinsgerichte aanpak. Daarin begeleiden professionals het hele gezin, om zelf hun leefstijl te veranderen. Daarin blijft de gemeente Den Bosch voorop lopen door in te zetten op preventie.