30 nieuwe woningen in Elshout

In Elshout kunnen nog eens 30 nieuwe woningen worden gebouwd. Deze woningen zijn onder andere bedoeld voor senioren en starters. Wethouder Johan Meesters ondertekende hiervoor op 20 december 2022 een overeenkomst met Tankens Projectontwikkeling BV en Van der Aa Projecten BV. Een gezamenlijke financiering van een nieuwe persleiding voor de nieuwe en bestaande woningen op de riolering, maakt dit mogelijk. Voor de bewoners ernaast wordt hierdoor ook meteen wateroverlast verminderd. Voor de bouw van deze 30 woningen zijn nog wel twee bestemmingsplanwijzigingen nodig