Er komt reclamebelasting in centrum Vlijmen

Er komt reclamebelasting in centrum Vlijmen

De gemeente wil het verzoek van ondernemersvereniging Groot Vlijmen honoreren om reclamebelasting in te voeren voor het centrumgebied van Vlijmen.
De opbrengsten van de reclamebelasting, minus de door de gemeente gemaakte kosten voor de invordering en eventuele bezwaren, worden door middel van een subsidie aan Ondernemersvereniging Groot Vlijmen overgemaakt.
Door deze extra inkomsten zal de ondernemersvereniging een professionaliseringsslag kunnen maken.

In het centrum van Drunen is eerder ook gekozen voor een verplichte heffing in de vorm van reclamebelasting. Het invoeren van reclamebelasting bleek destijds de meest geëigende vorm van financiering voor het gewenste doel in Drunen.

Tarief
Het voorstel is om 0,175% van de WOZ waarde met een maximaal bedrag van € 5.000 en een minimaal bedrag van € 375 te hanteren voor alle objecten die in de heffing worden betrokken. Deze tarieven worden ook in Drunen gehanteerd.

Draagvlak
Alle 55 centrumondernemers zijn in het vooraf afgebakende centrumgebied aangeschreven en zoveel mogelijk persoonlijk bezocht. 32 (58%) van de benaderde centrumondernemers hebben gereageerd op de enquête. Daarvan is 72% (23) voor de invoering van reclamebelasting. Deze 72% is van mening dat de invoering kan bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en de
leefbaarheid in het centrum. 28% (9) van de ondernemers die gereageerd hebben, is tegen de invoering van reclamebelasting en ziet geen meerwaarde in samenwerking en het maken van extra kosten. De enquêtes die niet zijn ingeleverd hebben veelal betrekking op filiaalbedrijven die volgens de ondernemersvereniging geen toestemming verkrijgen van de moederholding om een reactie te geven. Ondernemers die de reclamebelasting ondersteunen geven onder andere aan dat zij geloven in het collectief, dat zij samen sterker staan, met meer budget er meer gerealiseerd kan worden en dat het invoeren van reclamebelasting een eerlijke manier is van kostenverdeling.