College Den Bosch gaat mee in conclusie onderzoek Weener XL

College Den Bosch gaat mee in conclusie onderzoek Weener XL

e communicatie binnen Weener XL moet worden verbeterd en medewerkers moeten betere begeleiding krijgen. Dat is de beste manier om de problemen binnen het werkbedrijf aan te pakken.
Dat zegt het Bossche college van B en W in een reactie op het onderzoek dat is uitgevoerd door Job Cohen en Marco Schipper.

Vorig jaar klaagden medewerkers van Weener XL over intimidatie, scheldpartijen, een angstcultuur en vernederingen op de werkvloer. Via het onafhankelijk onderzoek is alles in kaart gebracht en werden er ook adviezen gegeven voor verbetering.

Bij het doorvoeren van de nodige maatregelen wordt ook het vertrouwen uitgesproken in de directie. De bedoeling is om bij de voorjaarsnota van Den Bosch volgend jaar extra geld uit te trekken voor Weener XL. Dat geld is bedoeld voor extra mensen op het gebied van communicatie en begeleiding van de medewerkers.

Met de verbeteringen en maatregelen heeft het college er vertrouwen in dat de rust bij Weener XL de komende tijd terugkeert.