13 lintjes nu in Heusden en 1 later

13 lintjes nu in Heusden en 1 later

Burgemeester Willemijn van Hees heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen veertien inwoners van de gemeente Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Deze inwoners van Heusden zijn allen benoemd in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. Twaalf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en twee tot Ridder in deze orde.

De kandidaten zijn allen thuis of op de locatie waar het vrijwilligerswerk wordt gedaan bezocht.

Wilma Wijnbeek-Buijs (78 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)


In het leven van Mevrouw Wijnbeek staat helpen en de zorg voor anderen centraal. Haar onbezoldigde hulp bij de zwemlessen in het zweminstituut Drunen waarbij veel aandacht is voor de oudere mens, maar liefst 25 jaar gedurende aanvankelijk vier en nu twee ochtenden per week, is het kernpunt van haar maatschappelijke verdiensten, naast diverse mantelzorgtaken.

Jeroen van den Bosch (54 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)Zijn verdiensten voor het Gilde (v.a. 1997) en die voor de Stichting Evenementen Vlijmen (voorzitterschap producties ‘Het Plein Spreekt’ en de film ‘Herman’) zijn erg bepalend en hebben grote impact op de gemeenschap in Vlijmen en de gehele gemeente. Hij is vele jaren van grote betekenis geweest voor zowel protestantse als katholieke geloofsgemeenschappen. (van acoliet tot financieel beheerder) en voor vele individuele inwoners die hij met raad en daad heeft bijgestaan (bij studie, financieel advies etc.)
Jeroen van den Bosch heeft in verband met zijn installatie als wethouder van de gemeente Heusden zijn vrijwilligerstaken neergelegd per 31 mei 2022.

Astrid Rentink-van Haastrecht (39 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)Astrid Rentink is ondanks haar jonge leeftijd toch al bijna 23 jaar een actieve vrijwilliger van Jong Nederland in Drunen. Eerst als groepsleiding en sinds 2004 (nu dus 18 jaar) bestuursverantwoordelijk in de rol van secretaris. Daarnaast is Astrid een ware creatieve doener. Zij is vanaf 2016 actief bij het Drunense carnaval. Ook daar wordt geprofiteerd van haar creatieve talent bij het mee bedenken van het carnavalsmotto, het inhalen van de prins, het organiseren van het 11-11 bal, de organisatie van de pubquiz, etc..

Tonny Rekkers (53 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)Tonny maakt als vrijwilliger al gedurende 43 jaar deel uit van de Jong Nederland-gelederen. Vooral als Bestuurslid met als aandachtsgebied Public Relations en o.a. kampverantwoordelijke leiding, leiding geven aan een groep kinderen ‘de Wroeters’, onderhoud van gebouw en terrein, deelnemen aan de districtsraad van Jong Nederland, etc.. Tonny Rekkers is een belangrijk boegbeeld voor Jong Nederland.

Anthonie Fokker (65 jaar) uit Drunen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)Anthonie was medeoprichter van de Stichting Honsoirde waarvoor hij ook de afgelopen jaren bestuurssecretaris en programmaorganisator was. Hij was 7 jaren lid van het bestuur van Harmonie Drunen, 10 jaar bestuurslid van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen, bijna 7 jaren toernooiorganisator bij LTC de Klinkaert in Drunen en gedurende 12 jaar Lid van de Bondsraad en ook voorzitter van de afdeling Noord Brabant van de ANWB.

René de Munnik (66 jaar) uit Drunen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)René is sinds 1995 een drijvende kracht achter het Drunense Volleybal, eerst bij volleybalvereniging Quos Ego in rollen als coördinator recreanten, voorzitter technische commissie, wedstrijdsecretaris, coördinator arbitrage en scheidsrechter. Bij het latere Minerva was hij voorzitter commissie Algemene Zaken, secretaris van het bestuur, coördinator recreanten, wedstrijdsecretaris en coördinator arbitrage en scheidsrechter. Sinds 2017 is René bestuurslid van Stichting De Burcht voor de exploitatie van de horeca in sportcentrum De Dillenburcht. René houdt zich als lid van het bestuur o.a. bezig met de coördinatie van de exploitatie.

Ton van Dijk (80 jaar) uit Drunen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Ton speelde gedurende 20 jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van het basisonderwijs in rollen als secretaris en penningmeester van de Stichting Schoolbelangen Drunen, bestuurslid bij "Schooladministratie De Langstraat", bestuurslid van "Onderwijsbegeleidingsdienst De Langstraat" en Stichting Katholiek Onderwijs Heusden (het latere Scala) Hij was verder 22 jaar secretaris/penningmeester van het Heusdens Mannenkoor, bestuurder bij het Kruiswerk in Drunen, en nam ook een indrukwekkende hoeveelheid bestuurswerk buiten de gemeente voor zijn rekening, waaronder bij de KRO, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) Thuiszorg Midden Brabant, Hoofdingelanden bij Waterschap de Maaskant, etc.

Wim van Hulten (79 jaar) uit Elshout (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Sinds 1952 zet Wim zich onafgebroken in voor vele werkzaamheden ten behoeve van de Elshoutse Kerk. Zo ongeveer alle technische dingen in het kerkgebouw of daarbuiten, ook snoeien, schoffelen, schilderwerk, het schoonmaken van bankjes, kortom allerlei onderhoudswerkzaamheden die de kerk ten goede komen. Ook het aansturen van het ploegje vrijwilligers behoort daarbij. Hij was actief van misdienaar, tot acoliet, van hulpkoster tot koster, collectant etc.. Hij is onmisbaar tijdens drukke meimaand…. Hij heeft zorg voor de veiligheid van de kerk en het kerkhof. Verricht veel werk achter de schermen.

Bert Kops, (68 jaar) uit Oudheusden (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Grote inzet toont Bert voor de gemeenschappen van Oudheusden en Heusden. Gedurende 29 jaren in
de weer voor Sportvereniging Heusden, als vrijwilliger, trainer en bestuurslid. Vanaf 2009 is hij voorzitter van HHC ’09. Verder is hij al zo’n 33 jaar verbonden aan het bestuur van de parochie Wonderbare Moeder, als bestuurssecretaris en ook als vrijwilliger o.a. als acoliet, lector en als voorganger bij diensten. Mede onder zijn leiding kwam een moeilijke fusie tot stand, waarbij de Parochie Drunen-Elshout en de Bernse Maasparochies werden samengevoegd tot de huidige grote parochie ‘Wonderbare Moeder’.

Annelies van Helvoirt -Kuijs (65 jaar) uit Heusden, thans ‘s-Hertogenbosch (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Vanaf 2007 was Annelies actief in Ondernemersvereniging Heusden, vanaf 2013 als bestuurslid en vanaf 2017 als voorzitter. Zij was vanaf 2017 ook vrijwilliger bij het Gouverneurshuis, ontwikkelde creatieve activiteiten als 'Vesting aan tafel' (v.a. 2014) en het 'Mosselfeest' (v.a. 2010). Verder was zij 10 jaar lang ook de spil in de organisatie van evenement ‘Theater tussen de Schuifdeuren’ en vanaf 2015 ook actief in buurt bestuur ‘Beleven in de Vesting’. Met de ontwikkeling van deze activiteiten droeg zij op bijzondere wijze bij aan de gemeenschapszin in de vesting. Het lintje voor Annelies is met instemming van de burgemeester van ’s-Hertogenbosch vanuit Heusden voorgedragen en uitgereikt.

Annie van Roosmalen-van van Bakel (87 jaar) uit Herpt (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Gedurende bijna 50 jaren verricht Annie kosterwerkzaamheden, lange tijd voor de kerk in Herpt en sinds de sluiting voor de eredienst in Zorgcentrum Sint Antonius. Zij is tot op heden (vanaf 1972) een volledig gediplomeerd EHBO-er en als zodanig actief geweest bij tal van evenementen. Zij is al 11 jaren vrijwilliger voor de bewoners in Eikendonk en gedurende zeven jaren voor de Zonnebloem. Veel ouderen kijken wekelijks reikhalzend uit naar de komst van Annie.

Marja Kivits (alias Marie van de Middelhaai) (61 jaar) uit Vlijmen. (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).De ‘vrijwilligersactiviteiten’ van Marja Kivits zijn niet als standaard te classificeren. Zij heeft op bijzondere wijze invulling weten te geven aan het verlangen om haar historische boerderij te behouden en eenieder die dat wil kennis te laten maken met het leven als boerin laat in de negentiende eeuw, dit door middel van liedjes, lezingen, rondleidingen optreden in de media etc.. Daarmee draagt zij bij aan het cultuurhistorisch bewustzijn van haar toehoorders. Met het samenstellen en uitbrengen van het cultuurhistorisch dialectwoordenboek, waaraan zij zes jaren werkte en dat door een taalwetenschapper van zeer hoge kwaliteit wordt gekwalificeerd, wordt niet alleen het behoud van het immaterieel erfgoed van Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk een grote dienst bewezen, maar ook de taalwetenschap. Verder is Marja vanaf 2014 wekelijks actief om bewoners van de Herbergier te vermaken met liedjes en verhaaltjes.

Bernard Oude Nijhuis (73 jaar) uit Vlijmen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)Bernard is vanaf 1995 vrijwilliger bij de Zonnebloem, vanaf 2011 secretaris van de Avondvierdaagse Vlijmen, vanaf 2013 vrijwilliger in Sint Janshof, vanaf 2015 secretaris van het Wandelevenement ‘De Bossche 100’, medeoprichter van het Geniemuseum in Vught waarvoor hij tot op heden actief is voor diverse ondersteunende activiteiten. Sinds 2001 is hij penningmeester voor Auto Motor Hobby Club in Vught. Bernard is een veelzijdig denker en doener: hij combineert zijn bestuurswerk met ‘handen uit de mouwen’.